Werkdagen voor 22.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden

 

 

 

 


Privacy

Algemeen

Just Brands vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van bezoekers van haar website zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring heeft Just Brands haar beleid met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens uiteengezet. Voorop staat dat Just Brands zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de Algemene Verordering Persoonsgegevens daaraan stelt.

Gegevensverwerking bij bezoek website

Bij elk bezoek aan de website van Just Brands worden de volgende gegevens verwerkt: IP-adres, browserinformatie, bezoekerspartronen en gebruik van de website (zoals jouw klikgedrag). Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de website te evalueren en te verbeteren.

Gegevensverwerking bij bestelling via website

Indien je op de website van Just Brands een bestelling plaatst, wordt je verzocht naam-, adres-, e-mail- en betaalgegevens te verstrekken. De door jou verstrekte gegevens worden door Just Brands uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:
- het zo snel en efficiënt mogelijk laten verlopen van een bestelling;
- het informeren over de status van de bestelling;
- het afhandelen van de bestelling (zoals de betaling, bevestiging en de verzending daarvan);
- inzake het verlenen van klantenservice; - verstrekking van gegevens aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Just Brands bent aangegaan en verstrekking van gegevens aan derden op basis van eventuele voor Just Brands geldende wettelijke verplichtingen.
- Wij geven het telefoonnummer door aan de postbezorger. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Wat zijn je rechten?

Inzage en correctie
Als je wilt weten welke persoongegevens Just Brands B.V. (hierna Just Brands) verwerkt en voor welke doeleinden, kun je contact opnemen met Just Brands via onze Klantenservice of via shop@justbrands.nl   Je kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van je gegevens. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dan kunnen dergelijke verzoeken alleen worden gedaan door je ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Just Brands zal op jouw verzoek zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

Bezwaar
Je kunt ten alle tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze Klantenservice of via shop@justbrands.nl  
In de e-mails of andere berichten die Just Brands stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien je hiervan gebruiktmaakt, zul je berichten in de toekomst niet meer ontvangen. Voor noodzakeliujke serviceberichten kun je je niet afmelden.

Verwijdering
Als je wilt dat Just Brands jouw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kun je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar shop@justbrands.nl of via je online account en in de Just Brands App. Het is mogelijk dat enkele persoongegevens na verwijderingsverzoek door Just Brands worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking
Als je gegronde redenen hebt een beperking van de verwerking te vragen,bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoongegevens die Just Brands verwerkt betwist, of als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoongegevens door Just Brands, kun je hierom vrzoeken door een e-mail te sturen naar shop@justbrands.nl  

Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door Just Brands berust op toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht te verzoeken de betreffende persoongegevens die je aan Just Brands hebt verstrekt, in een gestructureerde, ganbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je kunt hierom verzoeken door eenamil te sturen naar shop@justbrands.nl  

Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebasseerd op jouw (uitdrukkelijke) toestemming, heb je ten alle tijden het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór intrekking daarvan.

Klacht
Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Just Brands, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Just Brands draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens welke beveiliging in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen in de Algemene Verordering Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring en niet langer dan waartoe Just Brands wettelijk gehouden is. Mocht je alsnog vragen hebben over het privacybeleid van Just Brands dan kun je contact opnemen met privacy@justbrands.nl Rechten Je kunt met Just Brands contact opnemen met een verzoek om inzage in de persoonsgegevens die Just Brands van jou heeft geregistreerd. Indien die informatie (deels) onjuist en/of onvolledig is kun je Just Brands verzoeken de betreffende informatie te corrigeren, te verwijderen en/of aan te passen.

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door jouw browser op jouw computer worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over jouw bestelling(en) op te slaan en om een volgend bezoek aan de website te vergemakkelijken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, je kunt jouw browser echter ook zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat je niet van alle mogelijkheden van de website van Just Brands gebruik kunt maken. Ook kun je jouw browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op jouw computer. 

Wil je je cookie instellingen wijzigen? Doe dat dan hier.

Nieuwsbrief / reclamemateriaal

Activiteiten en aanbiedingen, dan wel via de website een bestelling hebt geplaatst ontvangt u per e-mail een nieuwsbrief / reclamemateriaal. In de nieuwsbrief / reclamemateriaal zelf is weergegeven op welke wijze u zich kunt afmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief / reclamemateriaal.

Nieuwsbrief aan bestaande klanten

Wij Just Brands B.V. gebruiken uw e-mailadres / elektronische gegevens die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten / diensten. Uw mobiele nummer wordt gebruikt voor bezorgupdates van DHL. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de checkbox in het bestelproces of tijdens de accountregistratie of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw emailadres / elektronische contactgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief met actieve aanmelding

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrektegegevens om u regelmatig onze (email) nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

Overig

Just Brands blijft te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website van Just Brands zijn mogelijk links naar websites van andere organisaties opgenomen. Just Brands draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Vragen

Als je nog vragen hebt over het privacybeleid van Just Brands kun je ons op werkdagen tussen 9:00 en 18:00 telefonisch bereiken via +31 (0) 88 05 30 580, mailen naar shop@justbrands.nl

 

 

 

Vragen?